Traka sertifisert ISO9001

Traka ISO9001

Traka har nå blitt sertifisert i henhold til ISO 9001 standard for de neste 3 årene etter en grundig evaluering i April 2015. Sertifiseringen betyr at Traka`s allerede implementerte QA system, oppfyller alle kravene i henhold til ISO 9001.  Traka jobber også mot en sertifisering i henhold til ISO 14001 i september 2015.  På samme måte som med QA systemet, vil dette vise at Traka også har alle nødvendige rutiner og systemer for å ivareta de miljømessige forholdene, på plass.