Nyhetsbrev Oktober 2015

Traka Norge as - Nyhetsbrev okt 2015

Følg med på våre nyhetsbrev og få tips om hvordan Traka kan forenkle din hverdag. Trykk på bildet for full størrelse.

Traka sertifisert ISO9001

Traka ISO9001

Traka har nå blitt sertifisert i henhold til ISO 9001 standard for de neste 3 årene etter en grundig evaluering i April 2015. Sertifiseringen betyr at Traka`s allerede implementerte QA system, oppfyller alle kravene i henhold til ISO 9001.  Traka jobber også mot en sertifisering i henhold til ISO 14001 i september 2015.  På samme måte som med QA systemet, vil dette vise at Traka også har alle nødvendige rutiner og systemer for å ivareta de miljømessige forholdene, på plass.