Traka 32 – Supporteres, men leveres nå kun til eksisterende Traka 32 kunder

Traka32 - End of Life

Bakgrunn

Traka har i mange år levert sine 16-bit systemer og tilhørende Traka32 programvare, til en lang rekke kunder over hele verden. Over 15.000 systemer er i daglig bruk innenfor mange ulike bruksområder.

Med bakgrunn i en rivende teknologisk utvikling, både innen programvare, sikkerhet og elektronikk, erfarer man nå at det ikke vil være mulig å følge med i denne utviklingen også i fremtiden, med Traka32 programvare og 16-bits systemer.

Traka lanserte derfor i 2010 Traka Touch som et alternativ til 16-bit systemene, og i 2013 ble TrakaWEB lansert som et alternativ til Traka32.

Traka Touch og TrakaWEB oppfyller dagens og fremtidens krav og utfordringer til blant annet, skalerbarhet, sikkerhet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

Med dette som bakgrunn, har man nå besluttet at Traka32 og 16-bit systemene vil få en planlagt avslutning, det vil si End of Life.

Tidsaspektet

Følgende tidsplan er bestemt av Assa Abloy Traka Ltd:

 • Nye ordre fra eksisterende kunder av Traka32 og 16-bit systemer, vil bli akseptert fram til 31.Mai 2022
 • Nye ordre for programvare opsjoner, nøkkelskinner og tilbehør, vil bli akseptert fram til 31.Mai 2025
 • Teknisk support og vedlikehold for Traka 32 og 16-bit systemer, vil være tilgjengelig for en videre periode på 2 år, fram til 31.Mai 2027

Hva betyr dette for meg?

Som kunde og bruker av Traka32 programvare og 16-bit systemer, anbefaler vi at man raskt vurderer dette og starter en dialog med oss i Traka Norge as.  Det er følgende alternativer for videre bruk av Traka systemene:

 

 1. Oppgradere/migrere dagens Traka32 til TrakaWEB. 16-bit systemene beholdes som i dag og trenger kun en firmware oppgradering.
 2. Oppgradere/migrere dagens Traka32 til TrakaWEB og oppgradere dagens kontroller på 16-bit systemene til Traka Touch.
 3. Oppgradere/migrere dagens Traka32 til TrakaWEB og skifte ut dagens 16-bit systemer til nye Touch systemer.

 

TrakaWEB kan håndtere både nye Traka Touch systemer og 16-bit systemer samtidig.

Ved å beholde dagens 16-bit systemer, vil tilgang på reservedeler og support, bli begrenset i henhold til ovenstående tidsplan.

 

Ta kontakt med oss i Traka Norge as, så finner vi den beste løsningen for deg og ditt Traka systemTraka32 & 16-bit systemer – End of life varsling

Traka M Series

 • Dette er vår minste utgave.
 • Nøkkelskapet inneholder 1 eller 2 nøkkelskinner
 • Administreres i Traka32-programvaren
 • Mål: 790mm langt. 340mm høyt. 150mm dypt.
traka rekltangulært nøkkelskap med kodelås
traka kvadratisk nøkkelskap med kodelås

Traka S Series

 • Traka S serien inneholder fra 1 til 6 nøkkelskinner
 • Kan utvides opp til 540 posisjoner
 • Veggmontert eller stativ
 • Administreres i Traka32-programvaren
 • Mål: 740mm langt. 650mm høyt. 150mm dypt.

Traka L Series

 • L serien inneholder fra 1 til 18 nøkkelskinner
 • Kan utvides opp til 540 posisjoner
 • Opsjon for pod plassert annet sted
 • Opsjon for frittstående montasje
 • Administreres i Traka32-programvaren
 • Mål: 815mm langt. 1905mm Høyt. 150mm dypt.
traka høyt nøkkelskap med kodelås

Har du Traka32 i dag og vil vite mer om End of Life for dette produktet og hvilke alternativer vi kan tilby?

Legg igjen telefonnummeret ditt så ringer vi tilbake.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.