Nøkkelskap

Nøkkelskap fra Traka

Mange har problemer med administrasjon av nøkler – Traka leverer en løsning som håndterer alle dine nøkler på en sikker og effektiv måte. Komplikasjonene når viktige nøkler eller kort blir borte kan være store. Unødvendig bruk av tid og tapt produktivitet, potensiell fare for tyveri og kostnader i forbindelse med å fremskaffe nye nøkler eller kort. Dette er noen av utfordringene som løses med et Traka system.

Fordeler

  • 4 forskjellige størrelser.
  • Utvidelsesmuligheter.
  • Du vet alltid hvor nøkkelen er.
  • Du vet alltid hvem som har nøkkelen.
  • Du vet alltid hvem som brukte nøkkelen sist.
  • Enkelt i bruk.
en hånd som tar ut en nøkkel fra nøkkelskap med kode

Traka Touch - Løsningen for fremtiden.

Systemet for dagens og fremtidens krav til gode og sikre løsninger.

traka kvadratisk nøkkelskap til 100 nøkler med kodelås

Traka 32

Beviset for Traka kvaliteten. Levert i over 20 år og fortsatt i utstrakt bruk og supportert.

traka kvadratisk nøkkelskap med kodelås
nøkkelskinner

Intelligente nøkkelskinner

Våre nøkkelskap er bygd opp av nøkkelskinner. Dette gjør at du kan utvide til flere nøkkelplasser etter behov. Hver nøkkel har et indikatorlys tilknyttet seg som forteller statusen til nøkkelen.

Nøkkel autorisert.

Nøkkel ikke autorisert.

Nøkkel som er tatt ut av systemet