Programvare

Traka Web

Trakas programvare lar deg spore statusen på enhver enhet, nøkkel, ressurs eller system individuelt. Programvaren tillater administratorer til å fjernoperere systemer, for eksempel ved å gi tilgang til et system eller en nøkkel når brukeren ber om dette.
 I og med at all bruk blir logget og lagret, både sentralt og lokalt, kan man til enhver tid søke både sentralt og lokalt på hvem som har eventuelle nøkler eller eiendeler som er ute av systemet. Da med for eksempel både navn og telefon nummer. All historikk er tilgjengelig med et tastetrykk.

traka web

Datasikkerhet og stabil kommunikasjon

Traka setter datasikkerhet og sikker kommunikasjon i høysetet.  Inntrengningstesting av TrakaWEB foretas jevnlig, også av våre kunder.

Her kan du laste ned mer detaljert informasjon om sikkreheten som er bygget inn i TrakaWEB.

Rapporter

Programvaren kan tilby en lang rekke egendefinerte rapporter og lagre disse som maler. Vi dekker de fleste formater.

Varslinger

Man kan lage e-postvarsler som sendes ut ved spesifiserte hendelser. Automatisert og tidsbesparende.

For eksempel dersom nøkler ikke leveres tilbake innen fastsatt tid, det er oppdaget feil eller liknende.

Regioner

Sørg for at hver lokale administrator kun har tilgang til sin regionale informasjon. Hoved administrator har full tilgang.

Det er ingen begrensning i antall regioner og hvordan man organiserer disse.

Kan kjøre 24/7

Traka 32 kan kjøre 24/7 på en server, og Traka Web kjører alltid 24/7 – uansett.

Integrasjon

TrakaWEB  kan integreres mot en rekke andre programvarer, blant annet er de allerede sertifisert mot flere systemer for adgangskontroll. For egen integrasjon er det utviklet et eget verktøy. Her kan du laste ned beskrivelse av Traka Integration Engine. Kontakt oss for mer informasjon.