Traka sertifisert ISO9001

Traka ISO9001

Traka har nå blitt sertifisert i henhold til ISO 9001 standard for de neste 3 årene etter en grundig evaluering i April 2015. Sertifiseringen betyr at Traka`s allerede implementerte QA system, oppfyller alle kravene i henhold til ISO 9001.  Traka jobber også mot en sertifisering i henhold til ISO 14001 i september 2015.  På samme måte som med QA systemet, vil dette vise at Traka også har alle nødvendige rutiner og systemer for å ivareta de miljømessige forholdene, på plass.

Lønnsom investering i nøkkelskap

traka-m

En elektrikerbedrift med 20 ansatte investerte i et nøkkelskap for firmaets biler, tilhengere og kundenøkler. Daglig leder forteller nå at nøkkelskapet ble spart inn på kort tid: De sparer minst 15 minutter pr. ansatt i uka. Det betyr 5 timer eller ca. 4000 kroner i uka. Investeringen på nøkkelskapet ble spart inn på 8 uker.